Tervezés

Az a jó mérnöki alkotás, amelyikből már nem lehet semmit elhagyni. Albert Einstein. A tervezési folyamat magába foglalja az automatika vezérlő automatika terveinek az elkészítését, a felhasználó igényei alapján a teljes rendszer hardver és szoftver részletes terveinek az elkészítését...

Erős-  és gyengeáramú tervezés

    Az irányítási rendszerek perifériái gyakran villamos energia átviteli vagy átalakító, azaz erősáramú berendezések. A villamos --azaz az erős-, és gyengeáramú-- tervezési gyakorlatunk a kapcsolódó összes hatályos magyar jogszabálynak, szabványnak, európai szabályozásnak megfelel. A tervezési munka része a kábel nyomvonaltervek készítése (tartók mechanikai méretezésével), a kábel-, és készülékméretezés (fogyasztási igény, zárlati szilárdság, védelmi beállítás, érintés és tűzvédelem), továbbá a vezérlő szekrényen belüli kötések (kapcsolástechnika, logika, szekvencia, folyamat és szabályozó tervezés), valamint a rendszer megbízhatóságát biztosító (árnyékolás, készülék elhelyezés, szekrényhűtés, tartalék képzés) kiegészítő tervezések. A tervezési munka eredményének megjelenítése rendszerint E-plan tervező szoftverrel kerül dokumentálásra.

Terepi műszer installáció tervezés

     A komplett tervezési folyamat fontos része a terepi műszerek  jellemzőinek meghatározása, a telepítés helyének, a környezeti terhelésnek, a pontossági igényeknek, a karbantarthatóságnak és a megbízhatóságnak megfelelő kiválasztása. A kiválasztott műszerek villamos bekötésének módját a gyengeáramú terv tartalmazza. A tervezési munka során a bevett nemzetközi gyakorlatnak megfelelő szabványokat, nomenklatúrát és rajzjeleket alkalmazzuk. Például a szabályozó szelep méretezése az IEC534, jelölése az ISA S5.1 szerint történik.

Automatika program fejlesztés - testreszabott megoldások

   Az automatizált folyamat programjának megírása feltételezi a folyamat összefüggések ismeretét. A rendszerek zöme összetett, nem csak vezérlési (logika, sorrendiség) hanem szűrési, kalkulációs, határolási, és szabályozási feladatot is jelent. Utóbbi esetben kerül sor a technológia szempontjából optimális szabályozó algoritmus megtervezésére, amely akár változó vagy nem pontosan körülhatárolt követelmény rendszer is lehet.  Automatikáink a műszaki követelményeken kívül kielégítik az üzemeltető elvárásait is. Automatika szoftvereinket a MSZ EN 61131-3:2000 szerinti nyelvek egyikén is biztosítjuk megrendelőink részére.    

Felügyeleti rendszer szoftver és hardver tervezés

   Felügyeleti rendszer tervezése a felügyelni kívánt rendszer nagyságától és a megrendelői igényektől függ. Kis rendszerek felügyelete megvalósítható az irányító készülék kommunikációs egysége, vagy az ipari és az informatikai hálózat átjárhatóságát biztosító készülék (bridge) honlapján is. Nagy -- többszerveres, több felhasználós --rendszereket SCADA technológiával tervezünk. Az alkalmazott felügyeleti szoftverünk a GE Fanuc iFix (korábban Intellution) terméke. A valósághű, animált felügyeleti megjelenítés mellet nagy gyakorlattal rendelkezünk az események, adatok, riasztások történeti naplózásában, az adatarchiválásban és visszanyerésben (iHistorian program), a trend készítésben, a vállalatirányítási szabványos adatbázisokhoz, pl.: SQL kapcsolódásban, valamint a védett ipari hálózatszakasz biztonságos felnyitásában és az információk átadásában  (Proficy program).  A felhasznált számítógépek(ek) teljeskörű hardver és szoftver összeállításának tervezését elvégezzük, beleértve a szünetmentes tápellátás, RAID védelem és távriasztás funkciókat is.

Kontrol Doktor Kft. H-1103 Budapest, Noszlopy u. 20 Tel/Fax: +36 1 290-2862